Graderinger

Det blir graderinger minst en gang i året. Beltene i Gracie Jiu Jitsu er hvite, blå, lilla, brune og svarte. På hvert belte får man striper og når man har fått 4 striper erneste steg å gradere til neste belte. Kun en med svart belte i Gracie Jiu Jitsu kan gradere andre.


Eleven blir gradert når han:

-Er aktiv medlem i Pedro Sauer Association

-Møter opp jevnlig. 

-Har trent lenge nok for gjeldende belte.

-Ha mange nok timer for gjeldende belte.

-Eleven må kunne vise gode nok ferdigheter under bryting for gjeldende belte.

-Eleven må kunne vise teknikker i selvforsvar for gjeldende belte.